Show

Recruitment Project - 2/2012 - Probationary Clerks List of Candidates Provisionally Selected

HARYANA

Recruitment Cell, Human Resources Wing

Head Office, Bangalore-560002

 

Recruitment Project - 2/2012 - Probationary Clerks

 

List of Candidates Provisionally Selected - Haryana

 

 

General

 

S. No

Reg.No

Roll No.

Name

1

2000028396

1400715843

MANAV BAJAJ

2

2000144606

1401520833

MEGH RAJ SINGH

3

2000542060

1431514441

SEETARAM SHARMA

4

2000693866

1431514387

JAGDISH KUMAR

5

2000776411

1400715737

PRERNA TIWARI

6

2001508977

1400710833

MANJEET

7

2001926069

1431529609

MOHAN SINGH

8

2002115245

1401542660

MOTI LAL SHARMA

9

2002438007

1400732845

PARTIK GOYAL

10

2002619563

1400740578

CHINTESH SHARMA

11

2002811962

1400762907

YASHVEER SINGH

12

2002836411

1400761876

PRADEEP KUMAR

13

2002865330

1430737466

PREETI DUREJA

14

2002887254

1400762006

ASHISH JUNEJA

15

2002925375

1400754489

PREETIKA

16

2002949174

1400757448

PUSHPA KUMARI

17

2002962604

1430743458

SANDHYA

18

2003463319

1430738836

YOGITA

19

2003490594

1410736768

SHAKTI

20

2003563325

1400757598

PRIYANKA

21

2003590085

1400753551

MUNINDER PURI

22

2003681365

1400762226

KULDEEP

23

2003699731

1400761442

SUNISH CHUGH

24

2003766595

1400757550

MAHENDER KUMAR

25

2003781809

1400762615

NARENDER KUMAR SHARMA

26

2003942502

1400762532

AKHIL BANSAL

27

2003995906

1421511888

RAKESH KUMAR

28

2004032668

1430743804

PANKAJ

29

2004094669

1400762483

ANISHA

30

2004297154

1401585351

INDRAJ

31

2004481481

1400742134

DIMPLE

32

2004569332

1410732772

SANDEEP KUMAR

33

2004848721

1400778665

RAHUL KANSAL

34

2005133106

1400784583

GEETIKA SHARMA

35

2005174912

1400782642

PREETI BANSAL

36

2005316966

1430752877

SONAM

37

2005341984

1400780008

MONIKA RANI

38

2005421728

1420710809

SWATI

39

2005475352

1410733878

MUKUL

40

2005703104

1430549935

SURENDER

 

 

 

OBC

 

S. No

Reg.No

Roll No.

Name

1

2001761177

1400526582

BAJRANG

2

2001831064

1430518320

SATENDER YADAV

3

2002705010

1430520257

SUNNY KUMAR SHARMA

4

2002848129

1430535489

AMITA YADAV

5

2002912218

1430532802

NAVEEN YADAV

6

2002982385

1400549564

SUNITA

7

2003138586

1401363481

HARISH KUMAR YADAV

8

2003415722

1430536158

SHASHI KANT SAINI

9

2003461227

1410527567

VIRENDER KUMAR

10

2003979440

1430533848

SONU

11

2004078868

1411337400

YOG RAJ

12

2004328999

1400573517

AMIT KUMAR

13

2004505792

1431359481

SUBHASH CHANDER

14

2004629279

1410525118

SUNIL KASHYAP

15

2004942250

1430551060

SANDEEP KUMAR

16

2005581798

1400574757

PARVEEN KUMAR YADAV

17

2005584130

1410525053

VISHESH SAINI

18

2005694855

1430551489

PAWAN KUMAR

19

2005713574

1400663706

SANTOSH KUMARI

 

 

SC

 

S. No

Reg.No

Roll No.

Name

1

2000164957

1400103882

NEHA NAGAL

2

2000311637

1400102992

SALOCHNA

3

2000930673

1410101692

NEELAM BALDEV SINHMAR

4

2001736022

1430115560

BANANI MONDAL

5

2002683755

1430115915

RAVINDER KUMAR

6

2002726387

1430929566

DEVI DAYAL

7

2002866940

1430129984

VIJAY

8

2003438196

1430130515

BASANT LAL

9

2003902550

1430130302

MUKESH KUMAR

10

2003997078

1410123678

VINOD KUMAR

11

2004133639

1400144639

SANJEEV KUMAR

12

2004136233

1430131946

ANKIT KUMAR

13

2004170023

1410122254

SUBHASH CHAND

14

2004706840

1400168678

KULDEEP SINGH

15

2004922055

1400167708

BHARAT BHUSHAN

16

2004993327

1430145905

NEELAM DEVI

17

2005531750

1400166604

MOHIT

 

 

 

List of Candidates whose results are withheld for want of documents

 

 

S. No

Reg.No

Roll No.

1

2000227254

1401520808

2

2001634625

1400737844

3

2003023248

1400143106

4

2003778699

1430814840

5

2004036674

1430532994

6

2004197524

1400762174

7

2004672647

1420509110

8

2004725886

1430549705

9

2005707079

1430549986