Show

Recruitment Project - 2/2012 - Probationary Clerks List of Candidates Provisionally Selected

UTTARAKHAND

Recruitment Cell, Human Resources Wing

Head Office, Bangalore-560002

 

Recruitment Project - 2/2012 - Probationary Clerks

 

List of Candidates Provisionally Selected - Uttarakhand

 

 

General

 

S.No

Reg.No

Roll No.

Name

1

2000049591

2150702992

LOKESH TIWARI

2

2000217381

2140704936

DISHA PANDEY

3

2000235144

2140705615

MANOJ KUMAR

4

2000393940

2140709692

TANUJ PRAKASH TIWARI

5

2001207776

2141510355

PANKAJ KUMAR

6

2002102889

2140720193

ISHTAK ALI

7

2002151839

2141521444

SURESH BHATT

8

2002541238

2141521469

PAWAN KUMAR

9

2002816607

2140716073

ABHISHEK KUMAR CHHETTRI

10

2003054016

2140726916

KAVITA KARKI

11

2003092834

2140726680

RAKESH RANJAN

12

2003798297

2140729435

MOHIT NEGI

13

2004150119

2140730020

RAKESH KUMAR

14

2004619496

2141541988

RAJESH PAL SINGH TOMAR

15

2004672660

2140739394

MRS POOJA GUPTA

16

2004815433

2140736318

SHILPI CHOPRA

17

2005794656

2140741556

MOHIT UPADHYAY

 

 

OBC

 

S.No

Reg.No

Roll No.

Name

1

2000823757

2140503888

MUKESH KUMAR

2

2000982191

2140504228

DUSHYANT KUMAR

3

2002241983

2140515280

HANSRAJ PAL

4

2002903067

2140515087

MOHD ARIF

 

 

SC

 

S.No

Reg.No

Roll No.

Name

1

2000336873

2140101755

NEHA KANOJIA

2

2001287587

2140101578

KULDEEP SINGH

3

2001339906

2140102076

VANDANA BHARTI

4

2001611122

2140100857

SWATI SINGH

5

2002400962

2140112469

POOJA KUMARI

6

2002958178

2140111992

SHASHI KUMAR

7

2003232495

2140121879

ANUPAMA

8

2003419838

2140122534

SHARAD SINGH KOHLI